Vele inwoners kwamen naar de nieuwjaarsreceptie om samen met de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders te proosten op een gelukkig nieuw jaar. Het thema van de avond was geluk. Burgemeester Doret Tigchelaar ging hier inhoudelijk op in tijdens haar nieuwjaarsspeech. Kinderburgemeester Milan Hopster sloot het officiële gedeelte aan met een treffend gedicht. De speech en het gedicht zijn hier na te lezen.

Nieuwjaarsspeech burgemeester Doret Tigchelaar

Goedenavond allemaal,

Welkom, namens de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders op deze nieuwjaarsbijeenkomst. Fijn dat u allen bent gekomen om met ons het nieuwe jaar in te luiden.

Een speciaal woord van welkom aan de noabers van ons gemeentehuis oftewel onze buren. Mooi dat u gehoor heeft gegeven aan onze uitnodiging. Dat stellen we bijzonder op prijs.
Ook een bijzonder woord van welkom aan onze kinderburgemeester Milan Hopster en de aanwezige kinderraadsleden. Leuk dat ook jullie vandaag aanwezig zijn. Sinds dit jaar hebben we in de gemeente Wierden een kindergemeenteraad. Een raad die op hun eigen wijze kijkt naar problematiek en oplossingen voor onze mooie gemeente en waar we komend jaar nog veel van gaan horen! Onze kinderburgemeester Milan zal straks ook nog even kort het woord tot u richten en gaat vanavond graag met u in gesprek.

Voor ik ga terug- en vooruitblikken, wil ik beginnen met iedereen een gelukkig en voorspoedig 2024 te wensen. Hopelijk heeft u de feestdagen als vanouds kunnen vieren, met iedereen die u liefhebt. Terugkijkend op de jaarwisseling kunnen we stellen dat deze in de Gemeente Wierden rustig is verlopen.

Laat ik nu beginnen met een korte terugblik. Een terugblik op een jaar die ook voor ons de nodige verrassingen in petto had. Ik denk hierbij aan de opvang van asielzoekers. In februari nam de COA onze opvanglocatie met 56 minderjarige jongeren in gebruik. Voor de gemeente Wierden was dit een nieuw thema. Een thema waar we ons – vanwege de vele gevoeligheden- goed in moesten verdiepen en we getracht hebben dit zo goed als mogelijk invulling te geven.

Ook de opvang van Oekraïners stond niet stil. Ondanks onrustige regelgeving vanuit Den Haag vonden we ook hier gelukkig steeds weer het pad om er met elkaar uit te komen. Erg makkelijk was dit niet en werd het door “Den Haag” eerlijk gezegd ook niet gemaakt.
Over “Den Haag” gesproken. U begrijpt dat wij daar lokaal mee te doen hebben, want de uitvoering van landelijk beleid wordt daar bedacht – oftewel onze uitvoerende taken-. Wij dienen deze dan uit te voeren, met of zonder bijbehorende knaken. Dat is niet altijd eenvoudig. Neem bijvoorbeeld de transitie van ons buitengebied.

Door o.a. het niet doorgaan van het landbouwakkoord staan we op stilstand. Wordt het voor ons steeds moeilijker deze taak actief tot uitvoering te brengen. Denk hierbij ook aan onze lokale spelregels i.h.k.v. Rood voor Rood beleid en hoe lokaal om te gaan met de aanvragen van zonneparken. Lastige vraagstukken voor ons, maar nog veel lastiger voor de agrariërs en betrokkenen!

Wij willen een ieder graag perspectief geven, maar dat lukt ons zo zeer slecht! Daarom ook mijn oproep (gelijk als die van onze Commissaris van de Koning dhr. Heidema deze week uitsprak): Geef ons ruimte, voldoende middelen en vertrouwen om samen met onze inwoners en ondernemers passende en samenhangende oplossingen te ontwikkelen! Daarnaast zijn er reeds plannen en initiatieven en laten we die snel tot uitvoering brengen, want dat geeft energie en….….vertrouwen.

Nog even verder terugkijken in 2023 hebben we als gemeentelijke organisatie een slag gemaakt met het inrichten van een Klant Contact Centrum en hebben we een verbeterslag gemaakt binnen team burgerzaken. Hierdoor verbetert onze dienstverlening en kunnen we nog beter inspelen op de behoefte van onze inwoners!

Beste mensen,
Laten we nu kijken naar het jaar welke voor ons ligt. Een jaar dat hopelijk veel uitdagingen en ……geluk voor ons allen in petto heeft. Sprekend over geluk….. daar wil ik graag even bij stilstaan.

Aan het einde van 2023 hadden we hier, in het kader van onze maatschappelijke agenda, een gesprek over samenwerking met de Geluksacademie. Dat gesprek heeft mij geïnspireerd om tijdens deze nieuwjaarstoespraak ook het thema Geluk te benadrukken.
Geluk zit vaak in kleine momenten, in de warmte van een glimlach, de troost van een omhelzing, een goed gesprek en de vreugde van gedeelde herinneringen.
Geluk gaat dus niet alleen over jouw welbevinden, maar het is ook iets wat we samen kunnen ontwikkelen en dus aan werken. Stel eens de vraag aan de ander “Waar wordt jij nou blij van?” heb een luisterend oor voor die ander en werk zo aan elkaars geluk.
Laten we afspreken om in het nieuwe jaar nog bewuster te streven naar geluk, niet alleen voor onszelf maar ook voor degenen om ons heen.

Vooral omdat we met zo veel onzekerheden te maken hebben. Of het nu de verkiezingsuitslag hier in Nederland is of de oorlogen en gewapende conflicten. De verschrikkelijke beelden ervan zijn dagelijks in het nieuws. Toch is het voor de meesten van ons ver-van-ons-bed. Wij mogen ons gelukkig prijzen dat we in vrijheid leven.
We staan voor een jaar vol uitdagingen, kansen en hoop. Met goede voornemens. De gemeenteraad, het college en de gemeentelijke organisatie werken in 2024 weer graag aan projecten en initiatieven die het welbevinden van onze inwoners en de gemeenschap vergroten.

We blijven investeren in voorzieningen die ons verbinden, in onderwijs dat kansen biedt, en in een leefomgeving waarin iedereen zich thuis voelt. Dat is zo nu en dan ook best een lastige opgave, want we moeten ook keuzes maken. Gewoon omdat er teveel gevraagd wordt of omdat er onvoldoende financiële middelen zijn. Deze uitdagingen dwingen ons om zorgvuldig na te denken en weloverwogen keuzes te maken in de ambities die we willen nastreven en om creatief te zijn met de beperkte middelen. Het liefst maken we de keuzes in samenspraak of afstemming met u, want die keuzes gaan u raken. Onze participatiehandreiking en het handvest overheid-burger gaan we dit jaar verder in de praktijk brengen en helpen ons met deze samenwerking. Want we willen verder bouwen aan een gemeenschap waar iedereen zich gehoord voelt en mee kan doen.

Kijkend naar de agenda van 2024 jaar nemen we een besluit over de Enterse scholen De Talenter en De Wegwijzer en over de nieuwe sportstructuur. Evalueren we de opgestelde lokale woonagenda waarin we ons ook buigen over de inzet van flexwoningen voor Wierdense woningzoekenden en statushouders. We kijken hierbij goed, maar ook in zijn algemeenheid waar we de meeste kansen zien om redelijk snel te kunnen bouwen. Maar 1 ding weten we zeker: Bouwen zullen we zeker in de wijken Zuidbroek, Berghorst en Zenderink!

Kijkend naar de agenda van 2024 jaar nemen we een besluit over de Enterse scholen De Talenter en De Wegwijzer en over de nieuwe sportstructuur. Evalueren we de opgestelde lokale woonagenda waarin we ons ook buigen over de inzet van flexwoningen voor Wierdense woningzoekenden en statushouders. We kijken hierbij goed, maar ook in zijn algemeenheid waar we de meeste kansen zien om redelijk snel te kunnen bouwen. Maar 1 ding weten we zeker: Bouwen zullen we zeker in de wijken Zuidbroek, Berghorst en Zenderink!

2024, het jaar waarin we weer volle inzet gaan plegen op veiligheid met als speerpunten ondermijning en digitale criminaliteit, vermindering spooroverlast, versterking regionale samenwerking, goede bewaking van de kwaliteit van zorg en kansen bieden en zien voor onze ondernemers door o.a. een voorkeursscenario kwaliteitsimpuls bedrijventerrein Kluinveen-Violenhoek vast te stellen.

Deze ambities en uitdagingen gaan we graag gezamenlijk aan.
Samenwerking en betrokkenheid zijn de sleutelwoorden voor het succes van onze kleine maar fijne gemeente. Sterke uitgangspunten om ook de uitdagingen van 2024 te overwinnen.

Laten we dan nu gaan toasten. Toasten op een mooi nieuw jaar vol geluk, voorspoed, samenwerking en onvergetelijke momenten! Proost op een gelukkig 2024!

Kinderburgemeester Milan Hopster

Hallo allemaal,

Ik ben hier namens de kindergemeenteraad om hier iets te vertellen over geluk, voor mij is dat misschien vakantie hebben of misschien wel voetballen, bijvoorbeeld keepen, maar voor het nieuwe jaar ga ik voor
jullie een gedicht vertellen over geluk.

Geluk vind je niet in morgen en niet op een later moment.
Geluk vind je in blij zijn met wat je hebt en wie je bent.
Geluk vind je niet in groter niet in duurder niet in meer.
Geluk vind je in kunnen genieten en daar vind je het telkens weer.

Ik wens jullie allemaal een gelukkig nieuwjaar