De gemeente Wierden heeft afgelopen week het besluit genomen om de opvang voor een deel van de opgevangen vluchtelingen op de locatie Hervormd Dienstgebouw te verlengen tot 4 september.

Op dit moment worden zes Oekraïners en vijftien derdelanders opgevangen in het Hervormd Dienstgebouw. De Oekraïners die hier gehuisvest zijn, verhuizen komende week naar de chalets aan de Sportlaan. De derdelanders hebben geen Oekraïens paspoort, maar hebben wel een tijdelijke verblijfsvergunning voor Oekraïne. Voor deze groep zou de opvang in het Hervormd Dienstgebouw in Enter in eerste instantie deze week eindigen. De staatssecretaris heeft, op het laatste moment, de opvang voor deze groep derdelanders met een half jaar verlengd. Dat betekent dat deze groep nog tot 4 september mag verblijven in Nederland.

Verzoek om opvang te continueren

De gemeente was in eerste instantie voornemens om de opvang in het Hervormd Dienstgebouw niet te continueren voor de derdelanders. De derdelanders zou de mogelijkheid geboden worden een asielprocedure te starten en te kiezen voor huisvesting op onze locatie aan de Vlierdijk.

De eigenaar van het Hervormde Dienstgebouw en een aantal inwoners/buddy’s verbonden aan deze derdelanders hebben de gemeente verzocht om de opvang op dezelfde locatie tot 4 september te continueren. Na inventarisatie en gesprekken met o.a. de buddy’s en de eigenaar bleek dat veel derdelanders niet van plan zijn om in Nederland asiel aan te vragen. Ook zorgt het verhuizen van deze groep derdelanders voor onrust en stress. Bovendien is een grote deel van de groep werkzaam binnen onze gemeente en is het voor betrokken partijen wenselijk dat dit gecontinueerd kan worden.

Burgemeester Doret Tigchelaar: “Ik ben blij dat we samen met onze buddy’s en de eigenaar tot dit besluit zijn gekomen. Zo zorgen we ervoor dat deze groep vluchtelingen niet tussen wal en schip valt en ze in een veilige, inmiddels bekende omgeving worden opgevangen.”

Bruikleenovereenkomst

De gesprekken met de buddy’s en eigenaar van het pand heeft de gemeente doen besluiten de opvang in het Hervormd Dienstgebouw te verlengen. De verlenging van de opvang geldt alleen voor de groep derdelanders die hier nu al worden opgevangen. Met de eigenaar van het Hervormd Dienstgebouw is een nieuwe bruikleenovereenkomst afgesloten die op 4 september afloopt. Het Hervormd Dienstgebouw zal te zijner tijd worden gesloopt om de bouw van een woon-zorgcomplex te realiseren. Om dit mogelijk te maken is een bestemmingsplanwijziging nodig. De verlening van de opvang voor derdelanders doorkruizen de voorbereidende plannen die hiervoor nodig zijn niet.