Op 28 april 2021 is de ‘Warmtevisie Wierden’ vastgesteld. In deze ‘Warmtevisie’ voor de gemeente Wierden geven we richting aan hoe woningen en gebouwen in de gemeente Wierden in de toekomst verwarmd kunnen worden zonder aardgas en welke stappen wij daarin gaan zetten. Vervolgens wordt er in een ‘Wijkuitvoeringsplan’ per wijk stap voor stap beschreven welke stappen worden gezet richting een alternatief voor warmte zonder aardgas. Dit doen we met onze inwoners, ondernemers en organisaties. Hierbij is ‘de wijk’ het uitgangspunt. Bewoners worden niet langer meegenomen of betrokken bij de opgaven in de wijk, maar we streven naar mede-eigenaarschap van de opgaven die spelen in en rondom de wijk.

Starten verkenning in Wierden Oost tijdens EnergieLab

We zijn gestart in Wierden Oost door acties op te starten met onze lokale stichting Duurzaam Wierden-Enter en door een enquête uit te zetten in Wierden Oost, Groote Maat en Wierden West. De uitkomsten hiervan vormden de basis voor het vervolg. Op 29 november 2022 vond de eerste bijeenkomst plaats van het EnergieLab Wierden Oost. Tijdens deze bijeenkomst gingen de gemeente Wierden en wethouder Kortenhoeven, Stichting Duurzaam Wierden-Enter en de energiecoaches, Studio Vers Bestuur en Natuur en Milieu Overijssel in gesprek met inwoners over verschillende thema's op het gebied van energie.

Aan de thematafels werd onder andere gesproken over de huidige landelijke en lokale financiële subsidies en regelingen op het gebied van verduurzaming en welke ondersteuning de inwoners wensen. Ook werd er gesproken over de mogelijkheden om huidige initiatieven te ondersteunen en om samen nieuwe activiteiten op te zetten in de wijk. Op basis van de uitkomsten van de thematafels is een praatplaat gemaakt waarop alle besproken onderwerpen staan waar de aanwezigen van het Energielab mee aan de slag willen.

Tweede bijeenkomst ‘EnergieLab Wierden Oost’

De tweede bijeenkomst van het EnergieLab Wierden Oost was gepland op 24 januari 2023. De insteek van deze bijeenkomst was het verder uitwerken van ideeën en toe te werken naar een Energieplan voor Wierden Oost. Uit gesprekken met inwoners bleek al snel dat er onvoldoende behoefte was om gezamenlijke initiatieven op te zetten. Inwoners richten zich met vooral op de mogelijkheden voor de eigen woning. Ook zijn in Wierden Oost al door veel inwoners (eerste) stappen gezet om woningen te verduurzamen. De bijeenkomst is uiteindelijk dan ook geannuleerd. Samen met verschillende partijen is de gemeente overigens wel aan de slag gegaan met een aantal Energielab ideeën. Zie onderaan de pagina een overzicht van alle activiteiten.

 Voor het vervolg van Wierden Oost onderzoekt de gemeente op dit moment de mogelijkheden voor een individuele aanpak. De gemeente geeft dit vorm door samen met onder andere Stichting Duurzaam Wierden-Enter en de energiecoaches verschillende acties en bijeenkomsten voor inwoners te organiseren. Het idee is een aanpak te vormen waarbij er ruimte is voor collectieve acties en bewonersinitiatieven. Ook kijkt de gemeente naar individuele verduurzamingsmogelijkheden voor de inwoners en hoe inwoners daarbij ondersteund kunnen worden. Hiervoor is het van belang om op woningniveau inzicht te krijgen in hoe ver bepaalde woningen zijn met de verduurzaming en waarvoor behoefte aan ondersteuning vanuit de gemeente en/of andere partijen is. Om dit in kaart te brengen is de gemeente een inventarisatie gestart in de wijk.  

Verduurzaming woningen Korianderhof (pilot)

De inventarisatie wordt per hofje (van huizen) in Wierden Oost uitgevoerd. De gemeente, Energieloket en energiecoaches gaan gezamenlijk langs de deuren. Elk adres in een hofje ontvangt een brief en een woningkaart. Hierop geven de bewoners aan in hoeverre zij hun woning hebben verduurzaamd. Daarnaast kunnen zij aangeven of ze nog bepaalde behoeftes hebben waar de gemeente of een andere partij een rol in kan spelen. Ook kunnen zij een aanvraag doen voor bezoek van een energiecoach.

Inmiddels heeft de inventarisatie plaatsgevonden in drie hofjes (Korianderhof 1 t/m 49, 203 t/m 251 en 253 t/m 301). Deze hofjes bevatten hetzelfde type woningen met vergelijkbare WOZ-waarde. Er is waardevolle informatie opgehaald. Op dit moment wordt deze informatie verder geïnventariseerd en wordt de mogelijkheid onderzocht voor een concreet aanbod voor inwoners voor de Korianderhof. Het is de bedoeling dat daar vervolgens dan ook inwoners buiten deze wijk (maar wel in gemeente Wierden) gebruik van kunnen maken.

Voortgang

  1. Afgerond: Warmtevisie Wierden vastgesteld -

    In de ‘Warmtevisie’ voor de gemeente Wierden is richting gegeven aan hoe woningen en gebouwen in de gemeente Wierden in de toekomst verwarmd kunnen worden zonder aardgas en welke stappen daarin worden gezet.

  2. Afgerond: Eerste bijeenkomst 'EnergieLab Wierden Oost' -

    Er is gesproken over onder andere de huidige landelijke en lokale financiële subsidies en regelingen op het gebied van verduurzaming en welke ondersteuning de inwoners wensen. Ook is gesproken over de mogelijkheden om huidige initiatieven te ondersteunen en om samen nieuwe activiteiten op te zetten in de wijk. Op basis van de uitkomsten van deze gesprekken is een praatplaat gemaakt waarop alle besproken onderwerpen staan waar de aanwezigen van het Energielab mee aan de slag gaan.

  3. Afgerond: Tweede bijeenkomst 'EnergieLab Wierden Oost' -

    In deze bijeenkomst zijn ideeën verder uitgewerkt en wordt toegewerkt naar een Energieplan voor Wierden Oost.