Op 28 april 2021 is de ‘Warmtevisie Wierden’ vastgesteld. In deze ‘Warmtevisie’ voor de gemeente Wierden geven we richting aan hoe woningen en gebouwen in de gemeente Wierden in de toekomst verwarmd kunnen worden zonder aardgas en welke stappen wij daarin gaan zetten. Vervolgens wordt er in een ‘Wijkuitvoeringsplan’ per wijk stap voor stap beschreven welke stappen worden gezet richting een alternatief voor warmte zonder aardgas. Dit doen we met onze inwoners, ondernemers en organisaties. Hierbij is ‘de wijk’ het uitgangspunt. Bewoners worden niet langer meegenomen of betrokken bij de opgaven in de wijk, maar we streven naar mede-eigenaarschap van de opgaven die spelen in en rondom de wijk.

Starten verkenning in Wierden Oost tijdens EnergieLab

We zijn gestart in Wierden Oost door acties op te starten met onze lokale stichting Duurzaam Wierden-Enter en door een enquête uit te zetten in Wierden Oost, Groote Maat en Wierden West. De uitkomsten hiervan vormden de basis voor het vervolg. Op 29 november 2022 vond de eerste bijeenkomst plaats van het EnergieLab Wierden Oost. Tijdens deze bijeenkomst gingen de gemeente Wierden en wethouder Kortenhoeven, Stichting Duurzaam Wierden-Enter en de energiecoaches, Studio Vers Bestuur en Natuur en Milieu Overijssel in gesprek met inwoners over verschillende thema's op het gebied van energie. 

Aan de thematafels werd onder andere gesproken over de huidige landelijke en lokale financiële subsidies en regelingen op het gebied van verduurzaming en welke ondersteuning de inwoners wensen. Ook werd er gesproken over de mogelijkheden om huidige initiatieven te ondersteunen en om samen nieuwe activiteiten op te zetten in de wijk. Op basis van de uitkomsten van de thematafels is een praatplaat gemaakt waarop alle besproken onderwerpen staan waar de aanwezigen van het Energielab mee aan de slag willen. 

Tweede bijeenkomst ‘EnergieLab Wierden Oost’

De tweede bijeenkomst van het EnergieLab Wierden Oost vindt plaats op 24 januari 2023. In deze bijeenkomst werken we de ideeën verder uit. Wij nodigen u hiervoor van harte uit. Een aantal inwoners van Wierden Oost zijn hier naar aanleiding van de eeerste bijeenkomst thuis al mee begonnen. Tijdens het EnergieLab is er tijd en ruimte om de ideeën verder uit te werken. Om u hierbij te helpen maken we een formulier waarop u stap voor stap uw idee kunt invullen om tot een plan te komen. 

Wilt u als bewoner van Wierden Oost ook met uw straat, buurt of wijk aan de slag?
Meld u dan aan voor het EnergieLab op 24 januari 2023. Hier kunt u ook aangeven met welk idee u aan de slag wilt.

Aanmelden bijeenkomst Energielab Oost(externe link) 

Het programma start om 19.15 uur met een inloop vanaf 19.00 uur. We verwachten rond 21.15 uur klaar te zijn.

Let op: de bijeenkomst vindt plaats in P.C.B. de Morgenster, Kruizemunthof 10 Wierden. 

Uiteindelijk werken we toe naar een Energieplan voor Wierden Oost. Meer informatie daarover volgt binnenkort.