Stijgend aantal bouwvergunningen leidt tot volop nieuwe woningen in gemeente Wierden

In de gemeente Wierden wordt momenteel een groei waargenomen in het aantal opgeleverde woningen, een trend die zich ook volgend jaar voortzet. In 2023 heeft de gemeente een hoog aantal van 137 bouwvergunningen verstrekt en in het eerste kwartaal van 2024 zijn er al 47 vergunningen voor nieuwbouwwoningen afgegeven. Dit zal waarschijnlijk resulteren in een toename van het aantal woningopleveringen in 2024 en 2025.

Boven het landelijk gemiddelde

Het aantal verleende bouwvergunningen in Wierden is niet alleen meer dan in voorgaande jaren, maar ligt ook boven het landelijk gemiddelde. In 2023 zijn in de gemeente Wierden 137 bouwvergunningen uitgegeven, meer dan in 2022 (27 bouwvergunningen). Dit blijkt uit gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Bovendien ligt het tempo van uitgegeven bouwvergunningen in Wierden hoger dan in de gehele provincie Overijssel. Van de 137 verleende vergunningen in Wierden bestaat het merendeel voor huurwoningen (74), terwijl de overige 63 vergunningen voor koopwoningen waren. Vooral  in de wijken Zuidbroek (Wierden) en De Berghorst (Enter) worden veel nieuwe woningen gerealiseerd. Ook staan er  in 2025 opleveringen gepland van de inmiddels in aanbouw zijnde appartementen De Marke en Wederstaete in Wierden.

Op schema met de Lokale Woonagenda

Met de verwachte bouwstroom voor 2024 en 2025 ligt de gemeente Wierden op koers met de doelstellingen van de Lokale Woonagenda 2022-2026. De komende jaren zullen er naar verwachting circa 100 woningen per jaar worden gebouwd. Wethouder Ten Brinke benadrukt: “We vinden het belangrijk om voor alle portemonnees te bouwen. We zijn er dan ook blij mee dat er op dit moment in onze gemeente zowel nieuwe (sociale) huur- en koopwoningen, als ook betaalbare en duurdere koopwoningen gebouwd worden”. 

Creatieve woonoplossingen

Ondanks deze positieve ontwikkelingen blijft het voor de gemeente Wierden een uitdaging om aan de vraag te voldoen. Het aantal inwoners is in de gemeente Wierden inmiddels gestegen naar ruim 25.000. Landelijk is de woningnood nog steeds hoog en ook in Wierden is er sprake van een toenemende vraag naar zowel koop- als huurwoningen. 

Wethouder Ten Brinke: “Het verhogen van het aanbod is echter ook lastig. De kosten voor bouwmaterialen en arbeid zijn flink gestegen, samen met de rente, waardoor potentiële kopers terughoudender zijn. Ook wordt het steeds moeilijker om geschikte bouwlocaties te vinden”. Kortom, de gemeente Wierden staat voor uitdagingen. “Om jonge mensen en starters te behouden, willen we kijken of er locaties in onze gemeente zijn waar we bijvoorbeeld tiny housing en andere creatieve woonoplossingen mogelijk kunnen maken. Dus hebben inwoners een geschikt perceel of een idee? Dan horen we het graag. We moeten uiteraard rekening houden met de regels vanuit de Omgevingswet, maar een kop koffie drinken om de mogelijkheden te bespreken, kan altijd. Dankzij deze aanpak hebben we bijvoorbeeld de vereniging Höfke te Wierden kunnen helpen aan een geschikte locatie voor het realiseren van een woonhof in wijk Zuidbroek”. 

Starterslening

Gemeente Wierden blijft zich inzetten voor een divers en toegankelijk woningaanbod voor al haar inwoners. Om het starters op de woningmarkt gemakkelijker te maken biedt gemeente Wierden de Starterslening aan. De Starterslening geeft een inwoner de mogelijkheid een koopwoning te financieren die zij anders niet gefinancierd kunnen krijgen. Deze lening vult het verschil op tussen de prijs van het huis en het bedrag dat een starter maximaal kan lenen bij een hypotheekverstrekker. De eerste 3 jaar betaalt de starter geen rente en aflossing. De gemeente werkt hiervoor samen met stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten  (SVn). Meer informatie hierover vindt u op: https://www.wierden.nl/starterslening