Subsidie Verbeteren condities aandachtsoorten

Meer natuur op jouw erf!

In de afgelopen drie jaar zijn in Overijssel op maar liefst 127 erven maatregelen genomen voor de Kerkuil, Boerenzwaluw, Huiszwaluw, Ringmus, Grauwe vliegenvanger en Patrijs met behulp van de subsidieregeling "Verbeteren condities aandachtsoorten".

Binnen de subsidie vergoedt de Provincie Overijssel maatregelen zoals het aanleggen van erfwater, poelen, bosjes en singels. Wil jij de aandachtsoorten ook een handje helpen? Kijk dan naar de mogelijkheden op de website van de provincie Overijssel.

Wil jij meer informatie over deze subsidieregeling? Martin Bruins kan je hier verder mee helpen.