Subsidie voor activiteiten en evenementen

Wat is het?

Verenigingen, stichtingen kunnen in onze gemeente subsidie krijgen om activiteiten te kunnen organiseren.

Wat zijn de voorwaarden?

 • De activiteiten zijn bedoeld voor de inwoners van onze gemeente - of dienen het gemeentelijk belang.
 • De vereniging of stichting kan de activiteit niet (helemaal) zelf betalen.
 • De vereniging of stichting maakt geen winst met deze activiteit.
 • De activiteiten zijn niet in strijd met de wet en het algemeen belang.
 • De financiële situatie van de vereniging / stichting is gewaarborgd.
 • De vereniging of stichting heeft alle vergunningen die nodig zijn voor de activiteiten.
 • De vereniging of stichting vraagt de subsidie op tijd aan. (Zie 'wat moet ik doen?')
 • Als subsidieontvanger moet u de verleende subsidie zelf besteden. U mag het geld niet doorgeven.
 • Bij evenementen moet onze gemeente of (één van) de dorpen gepromoot worden. Bijvoorbeeld op spandoeken, t-shirts of flyers.

Wat moet ik doen?

U kunt de subsidieaanvraag doen via een online formulier.

Ontvangt u al wel een structurele subsidie en heeft u van ons bericht ontvangen dat u opnieuw kunt aanvragen? Vraag dan via onderstaande button de subsidie voor structurele activiteiten aan. De aanvraag moet binnen zijn vóór 1 juni van het jaar voorafgaand aan het jaar waarin de gesubsidieerde activiteiten plaatsvinden.

 • Wanneer u minder dan € 5.000,- aanvraagt, hoeft u de subsidie maar één keer per 4 jaar aan te vragen. Wij kennen de subsidie dan meteen voor de komende 4 jaar toe.
 • Wanneer u meer dan € 5.000,- aanvraagt, moet u de subsidie ieder jaar aanvragen wanneer nodig. De subsidie kennen wij toe voor 1 jaar.

Subsidie structurele activiteit aanvragen

Ontvangt u nog geen subsidie van ons en vallen uw activiteiten niet onder de nieuwe regelingen Sport en Bewegen, Amateurkunst Muziek of Amateurkunst Toneel en Zang? Dan kunt u contact opnemen met de gemeente Wierden via beleidsondersteuning@wierden.nl. Samen met u bekijken wij dan of uw activiteiten wellicht voor een subsidie in aanmerking komen.

Hoe controleren wij?

Wij verstrekken subsidie voor activiteiten die worden georganiseerd. Uiteraard willen wij weten of die activiteiten ook echt hebben plaats gevonden zoals is afgesproken. Daarom controleren wij. Dat doen we na afloop, maar ook tussendoor.

Verantwoording afleggen

Na afloop moet u verantwoording afleggen, zodat wij kunnen zien waar het geld voor is gebruikt. Als achteraf blijkt dat u meer subsidie heeft gekregen dan nodig was, dan moet u het te veel ontvangen bedrag terugbetalen. Verantwoording legt u af via een digitaal formulier. Bij structurele subsidie doet u dit vóór 1 juni, na afloop van het subsidiejaar. 

Verantwoording afleggen