Subsidie voor amateurkunst toneel en zang

Wat is het?

Toneel- en zangverenigingen kunnen op grond van de subsidieregeling 'Amateurkunst toneel en zang gemeente Wierden' subsidie aanvragen voor 2024. De hoogte van deze subsidie bedraagt €500,- per jaar en wordt toegekend voor twee jaar.

De aanvraag voor subsidie in 2024 moet binnen zijn vóór 1 juni 2023. Voordat u de subsidie indient is het belangrijk dat u de stukken onder 'Documenten' goed doorleest.

Wat zijn de voorwaarden?

Om in aanmerking te komen voor subsidie op grond van deze regeling moet de toneel- of zangvereniging:

  • statutair gevestigd zijn in de gemeente Wierden;
  • de toneel- of zangactiviteiten hoofdzakelijk aanbieden in de gemeente Wierden;
  • minimaal twee openbare optredens per jaar binnen de gemeente Wierden verzorgen, en
  • een actieve bijdrage leveren aan de Cultuurvisie, deze bijdrage wordt jaarlijks besproken en geëvalueerd op initiatief van de gemeente Wierden; wordt deze bijdrage niet geleverd dan kan dit bij een volgende subsidieaanvraag als weigeringsgrond worden gehanteerd.

Wat moet ik doen?

U kunt de subsidie aanvragen via onderstaande online formulier. 

Subsidie amateurkunst toneel en zang aanvragen