Subsidie voor amateurkunst muziek

Wat is het?

Muziekverenigingen kunnen op grond van de subsidieregeling 'Amateurkunst muziek gemeente Wierden' subsidie aanvragen voor 2024. De subsidie bedraagt €7.000,- per jaar t/m 100 leden. Vanaf 101 leden bedraagt de subsidie €11.500,- per jaar. De subsidie wordt toegekend voor twee jaar.

De aanvraag voor subsidie in 2024 moet binnen zijn vóór 1 juni 2023. Voordat u de subsidie indient is het belangrijk dat u de stukken onder 'Documenten' goed doorleest.

Wat zijn de voorwaarden?

Om in aanmerking te komen voor subsidie op grond van deze regeling moet de muziekvereniging:

  • statutair gevestigd zijn in de gemeente Wierden;
  • hafabra-muziekactiviteiten aanbieden;
  • de muziekactiviteiten hoofdzakelijk aanbieden in de gemeente Wierden;
  • muziekinstrumenten beschikbaar stellen voor haar leden;
  • een dirigent beschikbaar stellen voor haar leden;
  • uniformen beschikbaar stellen voor haar leden;
  • minimaal twee openbare optredens per jaar binnen de gemeente Wierden verzorgen;
  • een actieve bijdrage leveren aan de Cultuurvisie, deze bijdrage wordt jaarlijks besproken en geëvalueerd op initiatief van de gemeente Wierden; wordt deze bijdrage niet geleverd dan kan dit bij een volgende subsidieaanvraag als weigeringsgrond worden gehanteerd;
  • bij tenminste één van haar activiteiten samenwerken met minimaal één externe organisatie uit de zorg, sport, onderwijs of welzijn. Bij het aanvragen van de subsidie vragen wij per om een korte toelichting en de naam van de organisatie(s) waar u mee samenwerkt, en
  • een duidelijk aannamebeleid inclusief VOG-beleid hebben voor kader dat met jeugdleden en/of kwetsbare doelgroepen (o.a. sporters met een beperking) werkt, waarbij in ieder geval is bepaald dat de VOG-verklaring voor dit kader maximaal 3 jaar oud mag zijn.

Wat moet ik doen?

U kunt de subsidie aanvragen via onderstaande online formulier.

Subsidie amateurkunst muziek aanvragen