Subsidie voor sport en bewegen

Wat is het?

Sportverenigingen kunnen op grond van de subsidieregeling 'Sport en bewegen gemeente Wierden' subsidie aanvragen. Deze subsidie bestaat uit een basissubsidie van €1.000,- per jaar en een aanvullende subsidie van €750,- indien de sportvereniging of -stichting een bijdrage levert aan de Maatschappelijke Agenda. De subsidie wordt toegekend voor twee jaar.

Voorbeeld: de aanvraag voor subsidie in 2024 moet binnen zijn vóór 1 juni 2023. Voordat u de subsidie indient is het belangrijk dat u de stukken onder 'Documenten' goed doorleest.

Wat zijn de voorwaarden?

Om in aanmerking te komen voor subsidie op grond van deze regeling moet de  sportvereniging of -stichting;

  • statutair gevestigd zijn in de gemeente Wierden;
  • de sport- en/of beweegactiviteiten hoofdzakelijk aanbieden  in de gemeente Wierden;
  • aangesloten zijn bij een overkoepelende organisatie die is aangesloten bij NOC*NSF;
  • minimaal 20 actieve deelnemers of betalende leden hebben;
  • in haar activiteiten sturen  op sporten, bewegen, ontmoeten en gezondheid;
  • een duidelijk aannamebeleid inclusief VOG-beleid hebben voor kader dat met jeugdleden en/of kwetsbare doelgroepen (o.a. sporters met een beperking) werkt, waarbij in ieder geval is bepaald dat de VOG-verklaring voor dit kader maximaal 3 jaar oud mag zijn, en
  • een tak van sport aanbieden die als subsidiabel is aangewezen. Dit betreft: Badminton, Korfbal, Tennis, Basketbal, Paardensport, Veldvoetbal, Gymnastiek, Schaatsen/skeeleren, Volleybal, Handbal, Tafeltennis, Zwemmen/waterpolo           

Wat moet ik doen?

U kunt de subsidie aanvragen via onderstaande online formulier.

Subsidie sport en bewegen aanvragen