Subsidie voor watervriendelijke maatregelen in de tuin

Inwoners van de gemeente Wierden kunnen subsidie aanvragen voor o.a. het vergroenen van hun tuin of het afkoppelen van hun regenpijp. Tot en met 2024 is hiervoor jaarlijks een bedrag van €25.000,- beschikbaar gesteld.

Vanwege klimaatverandering komt extreem weer steeds vaker voor en daarom zijn maatregelen nodig om de gevolgen van hevige regen, extreme hitte en droogte te beperken. “Als gemeente leggen we wadi’s aan en gaan we met agrariërs aan de slag om droogte voorkomen”, aldus wethouder Johan Coes. “Dat is echter niet voldoende. Daarom willen we inwoners stimuleren om zelf ook maatregelen te nemen, bijvoorbeeld in hun tuin.”

Drie soorten maatregelen

Er zijn drie maatregelen waarvoor inwoners een deel van de gemaakte kosten kunnen terugvragen. De regeling geldt voor het plaatsen van een regenton, het afkoppelen van de regenpijp van daken/erfverharding of het vervangen van tegels door groen, zoals planten of gras. Afhankelijk van welke maatregel wordt een deel van de kosten vergoed. Voorwaarde is wel dat de woning in de bebouwde kom staat en ouder is dan vijf jaar. Inwoners kunnen via de website van de gemeente een aanvraag indienen voor aanpassingen die na 8 maart 2022 zijn uitgevoerd. Daarvoor hebben ze bonnetjes nodig van hun aankopen en foto’s van voor en na de uitgevoerde maatregelen.

NK Tegelwippen

Dankzij de inzet van onze inwoners is de gemeente Wierden regionaal winnar geworden van het NK Tegelwippen. Met maar liefst 42.453 gewipte tegels eindigt het landelijk als nummer 4 in de categorie ‘kleine gemeente’. Een waanzinnig resultaat dankzij de inzet van onze inwoners die in de periode van 21 maart tot en met 31 oktober tegels hebben vervangen voor groen. Door deze transitie is de gemeente Wierden vergroend en de biodiversiteit toegenomen.

Subsidie aanvragen

Meer informatie met betrekking tot de subsidie en het aanvraagformulier vindt u via onderstaande button.

Subsidie aanvragen