Inwoners van de gemeente Wierden kunnen subsidie aanvragen voor o.a. het vergroenen van hun tuin of het afkoppelen van hun regenpijp. Tot en met 2024 is hiervoor jaarlijks een bedrag van €25.000,- beschikbaar gesteld.

Vanwege klimaatverandering komt extreem weer steeds vaker voor en daarom zijn maatregelen nodig om de gevolgen van hevige regen, extreme hitte en droogte te beperken. “Als gemeente leggen we wadi’s aan en gaan we met agrariërs aan de slag om droogte voorkomen”, aldus wethouder Johan Coes. “Dat is echter niet voldoende. Daarom willen we inwoners stimuleren om zelf ook maatregelen te nemen, bijvoorbeeld in hun tuin.”

Drie soorten maatregelen

Er zijn drie maatregelen waarvoor inwoners een deel van de gemaakte kosten kunnen terugvragen. De regeling geldt voor het plaatsen van een regenton, het afkoppelen van de regenpijp van daken/erfverharding of het vervangen van tegels door groen, zoals planten of gras. Afhankelijk van welke maatregel wordt een deel van de kosten vergoed. Voorwaarde is wel dat de woning in de bebouwde kom staat en ouder is dan vijf jaar. Inwoners kunnen via de website van de gemeente een aanvraag indienen voor aanpassingen die na 8 maart 2022 zijn uitgevoerd. Daarvoor hebben ze bonnetjes nodig van hun aankopen en foto’s van voor en na de uitgevoerde maatregelen.

NK Tegelwippen

Volgende week barst de strijd weer los. Dan start het NK Tegelwippen(externe link) (21 maart t/m 31 oktober 2022), een landelijke competitie voor meer groen in stad of dorp. In Twente wordt het extra spannend, want de Twentse gemeenten strijden tegen elkaar in een eigen poule. Martin van Zelm, directeur CBS De Roerganger bijt de spits af en wipt alvast de eerste tegel op het schoolplein van De Roerganger in Enter. Later dit jaar zal het schoolplein verder ingericht worden. Meer groen, minder tegels, is het motto! NK Tegelwippen kent eigenlijk maar één spelregel, zoveel mogelijk tegels vervangen door groen. “Door hieraan deel te nemen zorgen inwoners ervoor dat in eigen tuin meer regenwater in de bodem terechtkomt en minder in het riool”, aldus Coes. Meedoen is nu extra aantrekkelijk, want voor het vervangen van tegels voor groen kunnen inwoners van Gemeente Wierden een subsidie aanvraag indienen.

Subsidie aanvragen

Meer informatie met betrekking tot de subsidie en het aanvraagformulier vindt u via onderstaande button.

Subsidie aanvragen