Ieder jaar ontvangen alle huishoudens en bedrijven in de gemeente Wierden het aanslagbiljet voor de gemeentelijke heffingen en belastingen. Ongeveer 10 procent van alle gemeentelijke inkomsten komt uit heffingen en belastingen. Met uw betalingen draagt u bij aan het welzijn, de leefbaarheid en voorzieningen in de gemeente Wierden. Op het aanslagbiljet staan, afhankelijk van uw situatie, maximaal drie heffingen/ belastingen vermeld die u moet betalen. Dit zijn rioolheffing, afvalstoffenheffing en onroerendezaakbelasting (OZB). In onderstaande folder 'toelichting gemeentelijke belastingen en heffingen 2024' leest u meer over deze heffingen en belastingen en de tarieven.