Op woensdag 20 maart hebben de wethouders van 14 Twentse gemeenten, waaronder de gemeente Wierden, de Twentse visie op sport en bewegen 2024-2027 vastgesteld. Met deze visie spreken de gemeenten af om samen te werken op het gebied van sport. Door samen te werken kunnen gemeenten hun kennis en kracht bundelen. Of dingen op regionale schaal organiseren, als dat beter werkt dan per gemeente apart.

Populaire vorm van vrijetijdsbesteding

Voor veel inwoners van Twente is sporten en bewegen een populaire vorm van vrijetijdsbesteding. Veel inwoners van Twente zijn lid van een sportvereniging, maar ook steeds meer mensen zijn ‘ongeorganiseerd’ actief, door zelf te wandelen, hard te lopen of baantjes te trekken in het zwembad. Daarnaast beschikt Twente over een flink aantal (top)sportevenementen die hoog aangeschreven staan en die door veel mensen met plezier beleefd worden. Tenslotte is sport en bewegen ook gewoon leuk!

Positieve effecten op fysiek en mentale gesteldheid

De positieve effecten van sporten en bewegen zijn algemeen bekend; het draagt bij aan een langer en gezonder leven, onder meer door verminderde kansen op obesitas, diabetes en hart- en vaatziekten. Naast deze fysieke effecten hebben sport en bewegen ook mentale effecten. Zo zitten mensen lekkerder in hun vel en is er meer geloof in eigen kunnen.

Sociaal maatschappelijk effect

Sport en bewegen hebben ook een belangrijk sociaal maatschappelijk effect. Het versterkt de sociale banden, verhoogt de participatie en draagt bij aan de leefbaarheid in dorpen en steden. Niet voor niets is sport en bewegen een belangrijk onderwerp op de gemeentelijke beleidsagenda’s. “De Twentse visie draagt bij aan de doelstelling van de gemeente Wierden om onze inwoners blijvend te stimuleren om een leven lang te kunnen sporten”, aldus wethouder sport Hans ter Keurst.

Vitale samenleving met ruimte voor iedereen

Samen met partijen uit de zorg, onderwijs, welzijn, cultuur, natuur, veiligheid, werkgelegenheid, integratie, bedrijfsleven en sport willen de 14 Twentse gemeenten werken aan een vitale samenleving met ruimte voor iedereen.

Nadruk op thema’s

Daarbij staan vijf thema’s centraal, waarbij in de regionale samenwerking de komende jaren de nadruk ligt op de eerste twee.
Ter Keurst: “In Wierden worden al samen met sportverenigingen stappen gezet met de thema’s Vitale verenigingen en Sociaal veilig sportklimaat. Voorbeeld hiervan is de tweejaarlijkse sportontmoeting voor sportverenigingen. Begin maart stond deze goed bezochte bijeenkomst in het teken van het thema Sociaal veilig sportklimaat.”

De vijf thema’s

 1. Inclusief sporten en bewegen
  Sporten moet voor iedereen vanzelfsprekend zijn, wat je leeftijd, gezondheid of sociale positie ook is. Regionale samenwerking is van groot belang om het aangepast sporten te stimuleren en ondersteunen.
 2. Talentontwikkeling
  We willen kinderen stimuleren om te sporten en aanwezige talenten optimaal ontwikkelen. Daarbij denken wij aan programma’s om de motoriek te verbeteren en een goede (top)sportinfrastructuur.
 3. Vitale verenigingen
  Verenigingen hebben het soms moeilijk. Bijvoorbeeld in het vinden van voldoende vrijwilligers. We streven naar een vitaal verenigingsleven dat klaar is voor de toekomst.
 4. Sociaal veilig sportklimaat 
  Iedereen moet zich veilig voelen tijdens het sporten en tijdens wedstrijden.
 5. Sporten in de openbare ruimte
  We willen het nog aantrekkelijker maken om in de regio te gaan sporten of ontspannen, door het sportief en uitdagend inrichten van de openbare ruimte.

Gezamenlijke stap

Met de vaststelling van deze visie zetten de 14 Twentse gemeenten (Oldenzaal, Enschede, Haaksbergen, Losser, Twenterand, Almelo, Hof van Twente, Rijssen-Holten, Wierden, Tubbergen, Borne, Hellendoorn, Dinkelland, Hengelo) een belangrijke gezamenlijke stap om te werken aan de gezondheid van alle inwoners van Twente. De visie op sport en bewegen 2024-2027 kunt u inzien via www.wierden.nl/beleidsvisies-plannen-en-verordeningen