Biodiversiteit is goed voor vogels, bijen en andere insecten. Naast een prachtig, kleurrijk aangezicht helpt het ook om plaaginsecten zoals de eikenprocessierups te bestrijden. Daarom gaat de gemeente – na het succes van de actie afgelopen jaren - ook in 2024 in samenwerking met Landschapsvereniging De Reggestreek weer een bijdrage leveren aan het vergroten van de biodiversiteit, door gratis zaadmengsels beschikbaar te stellen.

Aanmelden

Inwoners van de gemeente Wierden (zowel de dorpen als het buitengebied) kunnen zich tot en met zaterdag 2 maart 2024 aanmelden voor gratis zaadmengsel.
De keuzemogelijkheden zijn:

  • Mengsel Fleur & Kleur voor het zaaien binnen de bebouwde kom. Dit mengsel bestaat uit goudsbloem, margriet, kaasjeskruid, korenbloem, klaproos, borage en cichorei
  • Mengsel Reggestreek Akker voor het zaaien buiten de bebouwde kom. Dit mengsel bestaat uit lupine, vlas, zonnebloem, klaproos, korenbloem, kaasjeskruid, borage, cichorei, koolzaad, margriet, mosterd, huttentut, phacelia, tarwe, gerst en haver.
  • Mengsel Reggestreek Veld voor het zaaien buiten de bebouwde kom. Dit mengsel bestaat uit zonnebloem, honingklaver, incarnaatklaver, kamille, korenbloem, borage, dille, phacelia, mosterd, boekweit, roodzwenkgras, hardzwenkgras en struisgras

Met de zaadmengsels kunnen tuinen, stroken langs akkers, weilanden of braak liggende stukken grond worden ingezaaid. Om veel effect te hebben is er een minimum aantal vierkante meters bepaald voor het gratis mengsel.
Let op: Binnen de bebouwde kom geldt een minimum van 10 m2 in te zaaien grond, voor het buitengebied is dit een minimum van 200 m2.

Belangrijk voor mens en natuur

Biodiversiteit is belangrijk, niet alleen voor de natuurlijke wereld, maar ook voor het welzijn en de veerkracht van de menselijke samenleving. Wethouder Gertjan ten Brinke: “Het is dan ook mooi dat we, de in 2022 gestarte actie, ook in 2024 samen met Landschapsvereniging De Reggestreek voortzetten. Door het gratis aanbieden van zaadmengsels kunnen we een nog groter gebied met particuliere gronden in onze groene gemeente voorzien van bloemen. Een gezamenlijke inzet voor een levendige en bloeiende toekomst!" 

Afhalen

De zaadmengsels voor de inwoners van de dorpen kunnen op de volgende momenten worden opgehaald:

  • Zaterdag 23 maart tussen 9.30 en 12.00 uur bij de gemeentewerf aan de Anjelierstraat 8C in Wierden;
  •  Dinsdag 26 maart tussen 09.30 uur en 12.00 uur aan de Mettenkampsweg 5 in Enter. 

Hierover krijgt u per mail nog een bevestiging. Landschapsvereniging De Reggestreek zal inwoners van het buitengebied informeren, waar en wanneer de zaadmengsels voor het buitengebied kunnen worden opgehaald.