Het verbod op asbest is voorlopig van tafel, maar in de gemeente Wierden willen we een veilige en schone leefomgeving. Daar hoort asbest niet in thuis. Daarom willen wij juist de asbestaanpak versnellen en bedrijven verduurzamen. Dat doen we met het pilotproject Asbest eraf, zon erop! Een expertteam staat centraal in de gemeente Wierden. 

Duurzame daken: zon erop

Meer zonnepanelen op grote daken en een schonere leefomgeving: de gemeente Wierden wil ondernemers helpen daken te verduurzamen. Het mes snijdt aan twee kanten: ondernemers kunnen zelf duurzame energie opwekken en gebruiken en samen als gemeente werken we om onze elektriciteitsvraag te verduurzamen. Bovendien: asbest hoort niet in een duurzame leefomgeving.

Expertteam: advies & ondersteuning

In het pilotproject 'Asbest eraf, zon erop' staat de ondersteuning van het expertteam centraal. Dit team bestaat uit vakinhoudelijke medewerkers van gemeenten en andere partijen. Adviseurs op het gebied van subsidie dakconstructies, PV-systemen, maar ook de erfcoaches van Twente, de netbeheerders, lokale partijen, een bodemdeskundige en projectbureau BAS zitten in het expertteam. Het expertteam ondersteunt en adviseert ondernemers en inwoners bij de wensen en doelen om asbest te verwijderen en zonnepanelen te plaatsen. Het team wordt flexibel ingezet om te zorgen dat de juiste expert voor het juiste vraagstuk, in de juiste gemeente aan tafel zit.

Integrale aanpak en gemak

Het advies voor de ondernemer van het expertteam betreft subsidiemogelijkheden, handelingsperspectief en een aantal specifieke, persoonsgebonden adviezen. Door partijen en kennis bij elkaar te brengen werken we aan een integrale aanpak. We bieden uiteindelijk het totale pakket aan. En uiteraard wordt ook gekeken naar koppelmogelijkheden zoals de Rood-voor-Rood-regeling voor bouwen in landelijk gebied en de regionale energieopgave.

Digitaal loket: vragen stellen en wensen kenbaar maken

Via dit formulier kunt u uw vragen of wensen kenbaar maken. De gegevens komen terecht bij het expertteam. Zij gaan aan de slag met uw informatie en adviseren of helpen u indien nodig. Handig: één plek, en uiteindelijk ook één contactpersoon bij de gemeente.

Subsidie

Provincie Overijssel heeft een subsidie opengesteld voor het verwijderen en afvoeren van een asbestdak in combinatie met het aanbrengen van zonnepanelen. Het gaat om daken van minimaal 35 m2. De subsidie bedraagt een vastgesteld forfaitair bedrag van € 1.000,- per aanvrager en is tot 30 november 2022 aan te vragen.