Binnenkort worden aan de Sportlaan en Rondweg in Enter chalets geplaatst om Oekraïense ontheemden op te vangen. De huidige locaties die nu voor deze opvang worden ingezet, zijn niet toereikend of kunnen niet langer worden ingezet. Ook worden in de gemeente Wierden Oekraïense ontheemden opgevangen in gastgezinnen. Deze vorm van opvang kan, mede door de lange opvangduur, niet binnen alle gastgezinnen in stand worden gehouden. Gezien de urgente situatie en de taak van de gemeente om opvang te bieden aan Oekraïense ontheemden kijkt gemeente Wierden naast bestaande woningen/gebouwen ook naar andere woonvormen zoals de plaatsing van chalets op gemeentelijke gronden.

Opvang in Chalets

Aan de Stouweweg in Wierden maakt de gemeente al gebruik van 18 chalets voor de opvang van Oekraïense ontheemden. Deze vorm van opvang bevalt goed. Om die reden, maar vooral door de urgente situatie, heeft de gemeente recent een aantal gemeentelijke gronden onderzocht op geschiktheid voor tijdelijke plaatsing van chalets voor de opvang van Oekraïense ontheemden.
 

Dit onderzoek heeft geleid tot een collegebesluit voor de plaatsing van 6 chalets op gemeentelijke gronden aan de Sportlaan/Lagedijk en 8 chalets aan de Rondweg/Rijssenseweg. Per chalet kunnen maximaal vier Oekraïense ontheemden worden opgevangen. Vermoedelijke einddatum voor het gebruik van de chalets op deze locaties is 1 januari 2025.

Maatschappelijke opgaven samen invullen

“Het is ons doel om de Oekraïners zich thuis te laten voelen in onze gemeente. Als gemeente doen wij dat door het bieden van een goed onderkomen, scholing, zorg en leefgeld. Maar zonder de inzet, betrokkenheid en steun van onze inwoners lukt dit natuurlijk niet, ”zegt burgemeester Doret Tigchelaar. “We realiseren ons dat welke vorm van opvang, of welke plek hiervoor ook wordt aangewezen, dit niet zal leiden tot begrip van iedereen. We moeten echter keuzes maken, knopen doorhakken maar ook opdrachten uitvoeren. Uiteraard vinden wij een veilige en prettige woon- en leefomgeving voor al onze inwoners belangrijk. Dat is waar we in elke situatie ook naar streven, rekening houdend met de belangen van een ieder”.

Communicatie

Inwoners in een straal van 500 meter van de Sportlaan en Rondweg zijn vandaag per brief geïnformeerd. Plattegronden van de in te richten locaties en aanvullende informatie over de opvang van Oekraïense ontheemden zijn te vinden op deze pagina.

Vragen kunnen gemaild worden naar oekraine@wierden.nl