Als woningeigenaar van een slecht geïsoleerde woning kunt u subsidie krijgen. Er zijn vier isolatiemaatregelen waarvoor u subsidie kunt aanvragen. Voor elke maatregel gelden verschillende voorwaarden en maximale subsidiebedragen, met een maximum bedrag van €2500,- per woning.

Wat is het?

Een duurzame woning is goed voor het klimaat, verlaagt de energierekening en vermindert onze afhankelijkheid van aardgas. Inwoners van de gemeente Wierden met een slecht geïsoleerde koopwoning kunnen subsidie aanvragen voor isolatiemaatregelen. Een woning wordt beschouwd als slecht geïsoleerd als:

 • het energielabel D, E, F of G heeft
 • er minstens twee bouwdelen slecht geïsoleerd zijn (vast te stellen door de energiecoach)

Op deze pagina vindt u meer informatie over hoe u de subsidie kunt aanvragen en wat de voorwaarden hiervoor zijn.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor subsidie moeten aan de volgende voorwaarden worden voldaan:

 • Uw woning heeft een energielabelklasse D, E, F, G of een vergelijkbare isolatiewaarde die is vastgesteld door de energiecoach
 • U heeft een woning met een WOZ- waarde die onder de gemiddelde WOZ-waarde van de gemeente ligt (peildatum 1-1-2022  € 338.000,-)
 • U bent 21 jaar of ouder
 • U krijgt geen studiefinanciering
 • U woont in de gemeente Wierden
 • U heeft een geldig Nederlands identiteitsbewijs of een geldige verblijfsvergunning
 • U verblijft niet in een verpleeg- of verzorgingstehuis
 • U verblijft niet in een instelling voor beschermd of begeleid wonen
 • U bent geen onderdeel van een vereniging van eigenaren
 • U bent eigenaar van één woning
 • U kunt slecht één keer subsidie per adres krijgen
 • De activiteit is uitgevoerd conform de, op het moment van aanleg, geldende wet- en regelgeving
 • De activiteit moet uiterlijk op 31 december 2026 zijn uitgevoerd

U kunt ook in aanmerking komen als u in de schuldsaneringsregeling zit of schuldhulpverlening of bijzondere bijstand ontvangt. In dat geval kan het subsidiebedrag hoger zijn. De gemeente beoordeelt de hoogte van het bedrag op basis van uw aanvraag.

Let op: energiebesparende maatregelen die voor 26 september 2023 zijn uitgevoerd komen niet in aanmerking voor deze subsidie.

Voor welke maatregelen kunt u subsidie aanvragen?

Er zijn vier isolatiemaatregelen waarvoor u subsidie kunt aanvragen. Voor elke maatregel gelden verschillende voorwaarden en maximale subsidiebedragen. Zie de onderstaande tabel voor meer details. Het maximum bedrag per woning is €2500,-

MaatregelVoorwaardeMaximum bedrag

Vloer/bodemisolatie

Minimaal te isoleren oppervlakte 20 m2

€ 250,-

Spouwmuurisolatie tussenwoning
of
Spouwmuurisolatie hoekwoning

Minimaal te isoleren oppervlakte 10 m2

€ 150,-
of
€ 250,-

Dakisolatie zonder afwerking
of
Dakisolatie met afwerking

Minimaal te isoleren oppervlakte 20 m2

€ 100,- 
of
€ 1.250,-

Glasisolatie HR ++ of HR +++
of 
Glasisolatie HR ++ of HR +++ inclusief nieuwe kozijnen

Minimaal te isoleren oppervlakte 8 m2

€ 1.000,-
of
€ 2.000,-

 • Belangrijk
  Het isoleren van de spouwmuur of het dak moet volgens de Wet Natuurbescherming natuurvriendelijk gebeuren. Dit betekent dat u voor het isoleren moet controleren of er beschermde dierensoorten aanwezig zijn. Voor een uitgebreide beschrijving van de werkwijze kunt u klikken op de volgende link: www.duurzaambouwloket.nl (externe link)
 • Verwerking persoonsgegevens
  Wanneer u een subsidieaanvraag indient, zullen persoonsgegevens door Stichting Duurzaam Wierden-Enter (SDWE) worden verwerkt. Deze gegevens zijn nodig om uw aanvraag te beoordelen en om met u te communiceren over uw aanvraag. 
  Nadat SDWE uw aanvraag heeft ontvangen, worden uw contactgegevens gedeeltelijk gedeeld met de gemeente Wierden omdat het een landelijke subsidie betreft die via de gemeente wordt gecontroleerd door de landelijke overheid. Als er geen checklist van de energiecoach bij de aanvraag zit, delen wij uw e-mailadres/ telefoonnummer met hen, zodat één van de energiecoaches contact met u kan opnemen voor een gratis woningbezoek. De energiecoaches zijn betrokken bij de technische beoordeling van de aanvragen. Meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens binnen de SDWE is te vinden op www.duurzaamwierdenenter.nl/privacy-verklaring(externe link)

Subsidie energiebesparende maatregelen aanvragen

U kunt via de Stichting Duurzaam Wierden Enter uw aanvraag indienen. Dit kan via onderstaande button.

Subsidie energiebesparende maatregelen aanvragen(externe link)

Let op:

 • Energiebesparende maatregelen die voor 26 september 2023 zijn uitgevoerd komen niet in aanmerking voor deze subsidie.