Het klimaat verandert, de gemeente Wierden verandert mee.

De gevolgen van de klimaatverandering worden steeds meer merkbaar. Nederland is een dichtbevolkt en laaggelegen land. Hierdoor zijn we extra kwetsbaar voor de gevolgen van extreem weer en klimaatverandering, zoals wateroverlast, hitte, droogte en overstromingen. Het risico op schade in bebouwd en landelijk gebied wordt steeds groter.

Onze gemeente is het beschermen en versterken meer dan waard! Juist als het gaat om een extremer wordend klimaat. Stap 1 is dat iedereen op de hoogte is van de uitdagingen en kansen van een nieuw klimaat in de gemeente Wierden. Stap 2 is dat iedereen een steentje bijdraagt in het aanpassen van onze omgeving, of u nou inwoners, bestuurder, ondernemer of werknemer bent in Wierden! Dat ook dicht bij huis het klimaat verandert is mooi in beeld gebracht, bekijk hier de kaart(externe link).

Wierden

Wierden is het beschermen en het versterken méér dan waard. Juist als het gaat om een klimaat dat extremer wordt. Stap één is dat ieder op de hoogte is van de uitdagingen en kansen van een nieuw klimaat in Wierden. Stap twee is dat ieder een steentje bijdraagt in het aanpassen van onze omgeving. Of u een inwoner bent of een bestuurder, ondernemer of werknemer bent bij een overheid of bedrijf in Wierden. Dat ook dicht bij huis het klimaat verandert is mooi in beeld gebracht op www.nens.maps.arcgis.com(externe link)

Klimaatstresstest

Maar hoe kwetsbaar is Wierden met haar dorpen en buitengebieden eigenlijk voor extreme neerslag, hitte, droogte en overstromingen? Om deze kwetsbaarheden in beeld te krijgen is er een stresstest uitgevoerd over de vier klimaatthema’s: wateroverlast, hitte, droogte en overstroming. Op deze website over de Klimaatstresstest(externe link) ziet u wat dat betekent voor uw eigen omgeving.

Ambitie

Ons aanpassen aan klimaatverandering noemen we klimaatadaptatie. Het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie(externe link), een plan van Nederlandse overheden om wateroverlast, hittestress, droogte en de gevolgen van overstromingen te beperken, heeft tot doel dat Nederland in 2050 water robuust en klimaatbestendig ingericht is. Gemeenten, waterschappen, provincies en het Rijk werken samen om te zorgen dat schade door hitte, wateroverlast, droogte en overstromingen zo min mogelijk toeneemt. Klimaatadaptatie is echter niet alleen iets voor de overheid. Ook u kunt hieraan bijdragen.

Wat kunt u zelf doen?

Maak ruimte voor natuur en water in uw tuin. Bloemen, planten, struiken en bomen maken uw omgeving koeler op warme dagen. Ze bieden insecten, zoals bijen en vlinders, een schuilplaats en voedsel. Laat regenwater van het dak naar een groene plek in de tuin stromen. De tuin verdroogt dan minder snel, waardoor planten en bomen langer groen blijven. Ook komt er minder regenwater in het riool. De kans is dan kleiner dat het riool overstroomt als het hard regent.

Denk bijvoorbeeld aan:

  • Regenton plaatsen (daar kunt u subsidie voor krijgen!)
  • Regenwater afkoppelen (ook daar kunt u subsidie voor krijgen!)
  • Tegels vervangen door planten (tijdens het NK Tegelwippen haalt Twente Milieu uw stenen en tegels GRATIS bij u thuis op!)

Wat doet de gemeente?

In onze gemeente worden de buitenruimtes zo ingericht om goed voorbereid te zijn op toekomstige weersomstandigheden, zoals hevige regen, extreme hitte of juist droogte. Dat geldt zowel voor bestaande wijken als nieuwbouw. Dit doet de gemeente: